Posted in Vzdělání

Vyberte si to, co Vám bude vyhovovat

Jak si vybrat tu pravou, která Vám bude vyhovovat
•                    Nejdřív si dejte do kupy vaÅ¡e koníčky, vlastnosti, činnosti, co rádi dÄ›láte
•                    Potom se rozhodujte i podle vaÅ¡ich známek- pokud se učíte dobÅ™e, dejte Å¡anci gymnáziu, pokud Å¡patnÄ›, pÅ™ipadá v Ãºvahu učební obor na odborných učiliÅ¡tích
•                    Jestli rádi sportujete- zvažte sportovní gymnázium, kde jsou na to specializováni a můžete se dál vÄ›novat tomu, co vás doopravdy naplňuje
•                    Jestliže Vás tÅ™eba baví práce na počítačích- tak byste mÄ›li zcela jistÄ› zvážit IT technologie, nebo tÅ™eba počítačového grafika
•                    Zajímáte se hodnÄ› o domy- pak byste mÄ›li určitÄ› zkusit obor architektura nebo design
•                    Baví vás matematika, počítání, zajímáte se o peníze- tak byste mÄ›li zkusit ekonomiku nebo tÅ™eba finančního poradce
•                    Rádi chráníte lidi a stojíte pÅ™i nich i ve zlých časech, je vám líto tÄ›ch, co nemají dostatek penÄ›z a jeÅ¡tÄ› ho ostatní vydírají, pak by pro Vás byla ideální práva
•                    Pokud rádi kreslíte- zvažte umÄ›lecký obor, hrajete na nÄ›jaký hudební nástroj a chtÄ›li byste se tomu vÄ›novat i v budoucnu- tak určitÄ› pÅ™emýšlejte o konzervatoÅ™i
tabule za lektorem.jpg
•                    Jestli už teď víte, že by Vás bavilo pečovat, pomáhat, starat se o lidi a zachraňovat životy-  mÄ›li byste zvážit zdravotní sestru, doktora, záchranáře, dentistu nebo tÅ™eba pečovatelku
•                    Pokud nemáte vůbec pÅ™edstavu, co byste chtÄ›li dÄ›lat, je pro Vás ideální právÄ› gymnázium, kde máte vÅ¡eobecné zaměření
•                    Taky se rozhodujte podle toho, jestli chcete chodit do Å¡koly blízko vaÅ¡eho bydliÅ¡tÄ›, nebo radÅ¡i dáte pÅ™ednost lepší Å¡kole, ale dál a budete tam na internátu
•                    Dejte taky na názor ostatních, zeptejte se, jak to na Å¡kole chodí, jací tam jsou učitelé, na jaké úrovni je tam výuka, jaké je tam prostÅ™edí atd.
•                    Také volte podle toho, kolik máte penÄ›z, jestli máte ménÄ› financí, rozhodnÄ› byste mÄ›li dát pÅ™ednost normální stÅ™ední Å¡kole a ne soukromé kde se platí
•                    PÅ™ed finálním rozhodnutím se běžte na Å¡kolu jeÅ¡tÄ› určitÄ› podívat, abyste vÄ›dÄ›li, v jakém prostÅ™edí se budete učit, jací tam jsou pedagogové, jaké má Å¡kola možnosti…
•                    PÅ™i výbÄ›ru si rozhodnÄ› poslechnÄ›te názor přátel a rodiny, ale nenechte se nÄ›jak nutit a ovlivnit, jdÄ›te na tu Å¡kolu, kde chcete jít vy a ne oni, kde Vás to bude bavit a budete se tam cítit dobÅ™e
•                    Když už máte stÅ™ední Å¡kolu vybranou, nezapomeňte vyplnit pÅ™ihlášky a pÅ™ipravit se na pÅ™ijímací nebo talentovou zkouÅ¡ku
 spokojená čtenářka.jpg
Snad Vám tyto informace pomohly vybrat tu pravou školu, která Vám bude plně vyhovovat. A teď už zbývá jen jediné, úspěšně zvládnout přijímací zkoušku. Hodně štěstí!!!

" "

 

Vyberte si to, co Vám bude vyhovovat
Ohodnoťte příspěvek