Posted in Vzdělání

Nikdy není pozdě naučit se cizí jazyk!

Nebojte se! Nikdy není pozdÄ› a žádný vÄ›k není pÅ™ekážkou. Ani ten velmi pokročilý – důkazem jsou univerzity tÅ™etího vÄ›ku, které jsou hojnÄ› navÅ¡tÄ›vované.
První krok je nejdůležitÄ›jší a zároveň nejtěžší. Dnes už snad v každém mÄ›stÄ› najdeme jazykovou Å¡kolu. Na internetu, nebo přímo na pobočce si zjistÄ›te, kdy kurzy začínají a jak dlouho trvají. Zpravidla se začíná se začátkem Å¡kolního roku a jsou stejnÄ› jako ve Å¡kole dÄ›lené na pololetí. To znamená, že nastoupíte v září a v lednu se můžete rozhodnout, jestli budete v kurzu pokračovat, nebo vám už stačilo.
četba knihy
Na prvních lekcích po vás nikdo nebude chtít, abyste mluvili plynule o odborných tématech.  Ty vždy bývají seznamovací. Za prvé se pÅ™edstavíte vy a seznámíte se s vaÅ¡imi novými spolužáky a za druhé se seznámíte s látkou. Zjistíte, co kurz bude obnášet, jaké učebnice a podklady si máte sehnat, případnÄ› jestli vám je po dobu kurzu půjčí jazyková Å¡kola.
BÄ›hem kurzu si vÄ›tÅ¡inou osvojíte základy. Na tÄ›ch budete stavÄ›t v případÄ›, že se rozhodnete pro kurzy navazující a rozÅ¡iÅ™ující vaÅ¡e dosavadní vÄ›domosti. Osvojení základních časů a rozšíření slovní zásoby nepodceňujte. PrávÄ› to je nedůležitÄ›jší!
Zapsat se do kurzu je vždy lepší, než si sehnat knížku pro samouky. Doma s vámi nebude nikdo vést rozhovor a zaměřovat se pÅ™i nÄ›m na to, co vám nejde. Nikdo vás nebude opravovat pÅ™i výslovnosti, což je možná otravné, ale velmi podstatné. Existuje mnoho podobných slov a výslovnost je jediná cesta, jak je rozliÅ¡it. Pokud trénujete angličtinu kvůli mluvenému slovu, je nutné diskutovat. To s vámi žádná učebnice ani nahrané CD nebude. Pokud uvažujete o zapsání se do jazykového kurzu, ale bojíte se, že to nebudete časovÄ› stíhat, zaměřte se na kurzy, které jsou vypsané pouze pro dospÄ›lé. U nich se pÅ™edpokládá, že vÅ¡ichni účastníci jsou zamÄ›stnanci na plný úvazek a výuka je tomu pÅ™izpůsobena.
společné učení
Poslední řádky vÄ›nujme tomu, jak si rozÅ¡iÅ™ovat slovní zásobu. Koukáte se často na seriály, filmy nebo hrajete počítačové hry? Počítačové hry a videohry pÅ™epnÄ›te v nastavení na angličtinu. Budete se muset orientovat v menu, které je anglicky, postavy na sebe budou mluvit anglicky a vy to budete vÅ¡echno vnímat. Na seriály a filmy se koukejte v originálním znÄ›ní, nejprve s Äeskými titulky. Až se budete cítit, pÅ™epnÄ›te titulky na anglické. NenásilnÄ› se tak budete učit jak slovíčka, tak ustálená slovní spojení.

Nikdy není pozdě naučit se cizí jazyk!
Ohodnoťte příspěvek