Posted in Vzdělání

Jak vybrat tu správnou mateřskou školku?

1)      Blízko k domovu nebo do práce
Hlavním kritériem většiny rodičů bývá právě tom, kde se školka nachází. Hledáme proto školy v místě našeho bydliště nebo v místě, kam denně dojíždíme do práce.
hřiště u školky
Výhodou umístění školky v blízkosti domova je to, že ráno nemusíte s dítětem cestovat přes celé město. Rozhodně další neméně podstatnou výhodou je, že dítě můžete vyzvedávat ze školy až na poslední chvíli a nemusíte se stresovat cestou z práce, že se zaseknete v dopravní zácpě nebo nestihnete tramvaj či autobus.

Také samozřejmě záleží na tom, do jaké míry máte návrat do zaměstnání jistý, pokud se chystáte zapsat vaše dítě do školky před návratem do zaměstnání.
batole v lacláčích
2)      Státní nebo soukromá se specializovaným alternativním programem
Státní mateřské školky jsou zřizovány obcemi a školné se v nich pohybuje od 200 do 700 korun měsíčně. Rozhodně nečekejte ve státních školkách nějaký nadstandard, vše se řídí rámcovým vzdělávacím programem. Stravné se pohybuje kolem 30 korun na den. Dítě má nárok na dvě svačiny a oběd.

Pokud se rozhodnete trochu zainvestovat a dopřát dítěti větší standart, jsou tu pro vás soukromé mateřské školy. Jsou jistou alternativou ke státním zařízením a nabízejí alternativní vzdělávací programy. Děti zde nacházejí více vyžití a také do jisté míry se jim mohou vychovatelky více věnovat. Provozní doba bývá individuální a na jednu učitelku připadá menší počet dětí.

Ovšem tento luxus vás bude něco stát a ne každý to může svému dítěti dopřát. Školné v soukromých školách bývá o poznání vyšší než ve státních a podle lokality a specializace se měsíční náklady pohybují od 2 500 do 15 000 korun.

3)      Standartní nebo alternativní vzdělávací program?
Vzdělávací program by měl být vypracován tak, aby dětem poskytl komplexní rozvoj jejich osobnosti.
malování voskovkama
Nejčastěji se asi setkáte s rámcovým vzdělávacím programem, který je nejrozšířenější v tzv. běžných mateřských školkách.

 Mateřské školky s alternativním programem se vyznačují jistou organizační volností.

Školky s alternativním programem podporují více individualitu osobnosti každého dítěte.

Jak vybrat tu správnou mateřskou školku?
Ohodnoťte příspěvek