Posted in Podnikání

Cíle a znovu cíle

Flyboarding

Nevyhnete se jim, plánování patří k podnikání stejnÄ› jako k jiným činnostem, chcete-li aby vaÅ¡e práce byla hodnotná a zaměřená správným smÄ›rem, nakonec vždy skončíte u nÄ›jaké formy plánování.
V tomto případÄ› je lepší se vzdát a rovnou se začít učit plánovat, protože čím dříve začnete, tím dříve si na to zvyknete a nebudete to muset Å™eÅ¡it pozdÄ›ji, jelikož to budete muset začít Å™eÅ¡it. Pracovat bez plánu prostÄ› nejde.
zvětšená peněženka

Finanční cíle

–          Dnes už se od nich odchází, jelikož ačkoli nám jde v první Å™adÄ› o výdÄ›lek, jejich sledování není relevantní.
–          VÄ›tÅ¡inou se stává, že pÅ™i dosahování finančních cílů zanedbáme ostatní části firmy a ta kvůli tomu chÅ™adne a upadá.
–          Tento systém by už tedy mÄ›l být v dneÅ¡ní dobÄ› pÅ™ekonán, pÄ›tiletka už selhala, tak bychom se k ní vracet nemÄ›li
–          Jen pro pÅ™edstavu, měří/měřilo se zde
Ziskovost a rentabilita, Likvidita, Zadluženost, Nákladovost, Aktivita, Produktivita, Postavení podniku na finančním trhu
ekonomický tlak

Marketingové cíle

–          Z vÄ›tÅ¡iny se zaměřujeme právÄ› na nÄ›, jsou tím, co by nás mÄ›lo provádÄ›t svÄ›tem podnikání, říkají nám, kam se chceme dostat a podle nich plánujeme cestu k tomuto cíli
–          Pozor abychom nenadefinovali dva rozdílné cíle, které se buď negují, nebo sledují stejnou myÅ¡lenku, jen jinak Å™ečenou
–          MÄ›li by nám pomáhat soustÅ™edit úsilí celého podniku k hodnototvorné činnosti
–          Sami se Å™adí do nÄ›kolika kategorií
labyrint
o   Kvantitativní
Objem prodejů v naturálních jednotkách, Tržby z prodeje výrobků, Růst prodejů podniku ve srovnání s růstem celkové tržní poptávky, Tržní podíl, Podíl na výdajích klíčových zákazníků, Marketingové zisky, Strategická hodnota cílových segmentů trhu, resp. zákazníků, Strategická hodnota zákaznické základny
o   Zákaznická výkonnost
Známost u zákazníků, Nákupní záměry zákazníků, Spokojenost zákazníků (pozor, každý má právo si bezdůvodně stěžovat!!), Retence (udržení) zákazníků, Loajalita zákazníků
o   Konkurenční výkonnost
Relativní hodnota pro zákazníka, Relativní kvalita produkce, Relativní kvalita služeb, Relativní cena, Počet novÄ› zavedených produktů ve srovnání s konkurenty

Cíle a znovu cíle
5 (100%)1