Posted in Www

Zapište si

Kdo a kde?
Tato služba byla vyvinuta Googlem a je dostupná v mobilní (Android) i webové verzi. Je provozována od roku 2013 a o dva roky pozdÄ›ji už pÅ™ekročila hranici 10 miliónů stažení. Velkou výhodou je, že její stažení je zdarma.
nástěnka s upomínkami.png
Co všechno umí?
·         Barvy– svoje seznamy a zápisky můžete třídit a klíčovat pomocí barevnÄ› odliÅ¡ného pozadí. Nejenže to zjednoduší pÅ™ehled, zpÄ›tnÄ› lze navíc ale podle toho zadat i kritéria vyhledávání v celém obsahu
·         Seznamy– kdo by neznal elektronickou verzi nákupního seznamu. Keep ale navíc umožňuje i jeho sdílení, takže každý člen domácnosti může pÅ™ipsat položky, které je tÅ™eba pořídit, ale i smazat ty, které už nakoupil. Tyto zmÄ›ny jsou pak viditelné pro vÅ¡echny, kteří seznam sdílí. VÅ¡e lze navíc doplnit i fotografiemi a samozÅ™ejmostí je i viditelnost odÅ¡krtnutých položek.
přenosný počítač s lepítky.jpg
·         Obrázky – můžete je přímo vkládat, nebo si nakreslit vlastní
·         PÅ™ipomenutí– u každého záznamu máte možnost nastavit si čas či místo jejího pÅ™ipomenutí
·         PÅ™epis hlasu– využít můžete také funci automatického pÅ™episu hlasových nahrávek do textové podoby

Práce s poznámkami
Na tomto místÄ› se nelze jeÅ¡tÄ› jednou nezmínit o možnosti sdílení. O každou ze svých poznámek se můžete jednoduÅ¡e „podÄ›lit“ s libovolným uživatelem po zadání jeho emailu, aniž  by k takové „výmÄ›nÄ›“ byl nutný další komunikační kanál.
Další výhodou je možnost archivace, díky které máte k dispozici i ty zápisky, které pro vás nejsou momentálnÄ› aktuální, ale mohly by se v budoucnu hodit. Sami tedy rozhodnete, co nenávratnÄ› smazat, a co naopak jen „uklidit“ z přímého dosahu.
Pro lepší pÅ™ehled je také možnost volit mezi nÄ›kolika provedeními poznámek – už jsme zmínili odÅ¡krtávací seznamy a fotografie, vkládat lze ale samozÅ™ejmÄ› i prostý psaný text. VÅ¡e, co si do Keepu zaznamenáte, máte pohodlnÄ› zobrazeno na displeji v podobÄ› jednotlivých poznámkových „lístků“.
CelkovÄ› lze říci, že tato aplikace je silnÄ› návyková a opravdu vám umí výrazným způsobem ulehčit život. Tím, že každý nápad nebo úkol si za vás „zapíše za uÅ¡i“ a ve správné chvíli vám ho pÅ™ipomene.

Zapište si
Ohodnoťte příspěvek