Posted in Produkty

Podavače tyčí pro CNC soustruhy Haas

Jedná se o pomÄ›rnÄ› jednoduchý mechanismus, který zefektivňuje a automatizuje proces výroby na CNC soustruzích Haas. Podavače proÅ¡ly v průbÄ›hu posledních let nÄ›kterými inovacemi, které zvýšily produktivitu práce, zejména u konstrukcí s velkým zatížením.

soustruh

Podavače se pÅ™ipojují k Å™Ã­dící jednotce CNC Haas ST a DS. Obsluha zařízení je jednoduchá, seÅ¡lápnutím pedálu se podavač odsune a pracovník má pak usnadnÄ›n přístup k vÅ™etenu soustruhu, aby mohl vymÄ›nit vložku. Poté se podavač opÄ›t pÅ™iblíží a zajistí se proti náhodnému pohybu a jeho odsouvání.

Výška podavače se nastaví jedním ručním kolečkem červené barvy, je tedy dobÅ™e viditelné a v dosahu obsluhy. Podavač má k dispozici dvÄ› tlačné tyče 20 mm a 9,5 mm, ty lze bezpečnÄ› ukládat do horního krytu podavače. Ve vestavÄ›ných regálech se nachází prostor pro ukládání vytlačovaných vložek vÅ™eten, není tedy nutné soustruh neustále obcházet.

Plnicí zásobník podavače je vybaven vodícími prvky z nerezové oceli, ty umožňují snadný posuv materiálu jak kruhového, tak i Å¡estihranného nebo čtyÅ™hranného průřezu. Poloha vodicích tyčí je regulována optickými senzory o vysoké pÅ™esnosti, pracují i s materiálem, který má sražené hrany, nebo nepÅ™esné konce s otÅ™epy. Tlačnou tyč lze vymÄ›nit ručnÄ› i bez použití nástroje.

metal

Technická specifikace a vlastnosti

  • Podavač se pÅ™ipojuje k elektrické rozvodné desce soustruhu Haas. Nastavení parametrů podavače se provádí přímo v Å™Ã­dícím systému soustruhu.
  • ÚložiÅ¡tÄ› je přístupné pro vÅ¡echny druhy vytlačovaných vložek.
  • Tlačné tyče QuickChange se mÄ›ní bez použití nástrojů, posouvají materiál s vyšší rychlostí, než pÅ™edchozí modely podavačů, tím se zkrátil výrobní cyklus mezi jednotlivými obrobky.
  • Podávat lze průmÄ›r tyče od 9,5 mm do 79,4 mm (maximální hodnota průmÄ›ru je vždy dána kapacitou soustruhu).
  • Maximální délka podávaného materiálu je 1219 mm, minimální délka činí 381 mm.
  • Zásobník má objem vynášení 30 palců (762 mm) o celkové kapacitÄ› 25 mm krát 30 tyčí.
  • Posuv se realizuje do doporučené kleÅ¡tiny s vratným typem upínání, pÅ™esnost je 0,25 mm.
  • Maximální povolená hmotnost jedné tyče je 36 kg, optimální délka tyčí je 36 palců (914 mm).

Podavače tyčí pro CNC soustruhy Haas
Ohodnoťte příspěvek