Posted in Finance

Studijní pobyt v zahraničí

Studijní pobyt v zahraničí je opravdu velkou výhodou pÅ™i následném hledání práce. ZamÄ›stnavatel o človÄ›ku, který se jím může pochlubit, bude vÄ›dÄ›t nejen, že hovoří plynule nejménÄ› jedním cizím jazykem, ale také, že bude vÄ›dÄ›t, jak na komunikaci se zahraničními klienty a vÄ›tÅ¡inou tito lidé jsou schopni zvládnout lépe vÄ›tší stres.
závěrečný den
Kdo si může dovolit studijní pobyt v zahraničí:
–        na naÅ¡ich vysokých Å¡kolách je studium (nepočítáme pomůcky ke studiu) zdarma, pokud Vám stačí titul bakalářský, počítejte se 4 roky, na titul magisterský si pÅ™ipočítejte roky 3. Platit budete pouze, pokud se rozhodnete studovat jeÅ¡tÄ› dál, ale už pÅ™ekročíte vÄ›kovou hranici 26 let.
–        pÅ™i studijním pobytu v zahraničí může student využít asi nejznámÄ›jší studijní program ERASMUS, ten je zaměřen na spolupráci ve vzdÄ›lávání v evropských zemích
–        díky Erasmu můžete vycestovat do NÄ›mecka, Å panÄ›lska, Francie atd., k výjezdům do zahraničí díkyERASMU získáváte peníze z fondu Evropské unie, díky agentuÅ™e NAEP – Národní agentura pro evropské vzdÄ›lávací programy
–        finanční výše stipendia se vÅ¡ak liší podle zemÄ›, kterou si vyberete, ale tady nastává háček, výše stipendia pokryje vÄ›tÅ¡inou jen nezbytné základní výdaje, a zbytek si budete muset platit ze svého, a tady už vÄ›tÅ¡ina studentů, pokud se jim hned nepodaří najít v zahraničí jeÅ¡tÄ› brigádu, spoléhá na rodiče, ti si ale mohou být jistí, že právÄ› taková investice se opravdu vyplatí
záložky v knize
–        jako další je tÅ™eba uvést, že se studijním programem ERASMUS můžete vycestovat JEN JEDNOU, délka studijního pobytu se pohybuje od 3 do 12 mÄ›síců, takže je tÅ™eba toho náležitÄ› využít.
–        každopádnÄ› studijní pobyt v zahraničí je neocenitelnou zkuÅ¡eností, jak si osvojit cizí jazyk, poznat jinou kulturu i mentalitu, za krátkou dobu zažijete tolik vÄ›cí, které byste buď nezažili nikdy, nebo by Vám to trvalo hromadu let, jen do toho bude tÅ™eba o nÄ›co vÄ›tší investice, než kdybyste studovali pouze doma.

Studijní pobyt v zahraničí
Ohodnoťte příspěvek
" "