Posted in Technika

Recyklace a koloběh skla

Proč se vÅ¡echno sklo nevykupuje…?
Možná by to mÄ›lo smysl, veÅ¡keré sklenice, lahve a vÅ¡echny obaly ze skla vykupovat. Nikdo by asi v takovém případÄ› neplnil popelnice na smÄ›sný odpad vratnými obaly, a skládky by se zbytečnÄ› nepÅ™eplňovaly. Jenomže vykupovat sklo znamená také ho poté pořádnÄ› vymýt, aby bylo možné ho znovu používat. A to je příliÅ¡ drahá záležitost. Proto je výhodnÄ›jší sklo sbírat a recyklovat přímo ve sklárnách.
pivní láhve v trávě
Recyklace je technicky velká výzva.
Sklo je nejvděčnÄ›jší materiál k recyklaci. Dá se totiž opakovanÄ› donekonečna používat, a díky tomu se recyklace skla Å™adí na vrchol současné ekologie. A navíc nový sklenÄ›ný výrobek může být vytvoÅ™en až ze 100% recyklovaného skla, a pÅ™itom neztratí na kvalitÄ›. Procesem recyklace si sklo uchovává stejné fyzikální, chemické i hygienické vlastnosti. Díky recyklaci se Å¡etří nejen přírodní zdroje, jako je písek a dolomit, ale také energie nutná pÅ™i těžbÄ› surovin i pÅ™i výrobÄ› skla.
skleněné nádoby
Sklo se rozloží až za několik tisíc let.
Sklo je velmi odolné vůči působení vnÄ›jších vlivů i rozkladových činitelů, proto k Ãºplnému rozkladu sklenÄ›ných stÅ™epů dojde až za nÄ›kolik tisíc let. Proto ti, kteří sklo netřídí, moc životnímu prostÅ™edí neprospívají. NaÅ¡tÄ›stí se lidé pomalu naučili odpad třídit. RočnÄ› se v ÄŒeské republice vytřídí, odveze a zpracuje na 100 000 tun sklenÄ›ných stÅ™epů.
třídění odpadu
Nekonečný koloběh skla
1.       Sklo je nutné nejprve do pÅ™edem pÅ™ipravených kontejnerů na třídÄ›ný odpad vytřídit.
2.       Poté je sklo odvezeno do třídírny, kde je nutné ručnÄ› odstranit vÅ¡echny kovové, keramické, kameninové nebo porcelánové prvky, které by poÅ¡kodily kvalitu vyrábÄ›ného skla.
3.       Sklo se následnÄ› třídí podle speciálních technologií.
4.       Z vytřídÄ›ného skla se poté vyrábí nové sklenÄ›né obaly, které se následnÄ› odváží k výrobci potravin a nápojů, léků i kosmetiky.
5.       Znovu naplnÄ›né sklenÄ›né obaly si zákazník v prodejnÄ› koupí a jeho obsah spotÅ™ebuje.
6.       SklenÄ›ný obal by mÄ›l opÄ›t vhodit do třídícího kontejneru. Tímto se kolobÄ›h skla uzavírá.

Recyklace a koloběh skla
Ohodnoťte příspěvek
Flyboarding