Posted in Podnikání

Stanovte si cíl!

UrčitÄ› v rámci svého podnikání chcete dosáhnout úspÄ›chu. Nebudu vÅ¡ak úspÄ›ch podnikání dávat jenom jeden. Každý považujeme za úspÄ›ch nÄ›co jiného. NÄ›kdo považuje za úspÄ›ch to, že jeho projekt skončí každoročnÄ› v menším plusu. Jiný by to považoval za neúspÄ›ch. NÄ›kdo považuje za úspÄ›ch to, že zabezpečí rodinu a zaplatí hypotéku a další náklady na život. NÄ›kdo potÅ™ebuje k tomu, aby jeho byznys byl úspěšný, dostat na jednu akci více, než dva tisíce lidí. ProstÄ› úspÄ›ch v podnikání je pro každého nÄ›co jiného. Ale obecnÄ› by si každý mÄ›l svůj úspÄ›ch, tedy cíl, kterého chce dosáhnout, stanovit.

znamení

Nemáte cíl?

VÄ›tÅ¡ina lidí vÅ¡ak cíl nemá. Nemusíme mluvit pouze o podnikání. Pokud vÅ¡ak chceme vydÄ›lávat peníze, aÅ¥ už v rámci podnikání nebo v rámci zamÄ›stnání či osobního rozvoje, musíme znát náš cíl. Víte jaký je ten váš? Kde chcete být za pÄ›t let? Co chcete dokázat za jeden rok? Co byste chtÄ›li vyřídit bÄ›hem tohoto mÄ›síce? Co chcete udÄ›lat dneska? DÄ›láte vÅ¡echno proto, abyste daných cílů dosáhli?

Děláte pro cíl všechno?

Je patrné, že většina lidí pro dosažení cíle nedělá vše. Většinou právě pro to, že ani cíl nemá stanovený. Vlastně neví, kam směřuje. Bloumají bezcílně svým životem, dnem za dnem. Věčně se honí za nesmysli a důležité věci nevnímají nebo si je nechají uniknout.

plán

Je to stejné, jako s vrcholovými sportovci. Sportovec také nesportuje jen tak. Sportuje pro to, aby dosáhl určitého cíle. Například se chce dostat na olympiádu. Tedy musí mít naplánovaný čtyÅ™letý cyklus. MinimálnÄ›. VÄ›tÅ¡inou mají sportovci rozplánovanou celou svoji kariéru a snaží se jít podle plánu. Nejprve se musí stát mistry republiky, pak se tÅ™eba kvalifikovat na mistrovství Evropy, svÄ›ta.

Dále splnit kvalifikační limity na Olympijské hry. Aby však dosáhl každého cíle, musí si naplánovat samozřejmě i přípravu. Nepřijede na mistrovství republiky nebo Evropy, nepostaví se na start a nevyhraje. Musí tvrdě makat každý den. Na rychlosti, síle, vytrvalosti. Prostě podle aktuálních potřeb a daného sportu.
A pÅ™esnÄ› takhle je to s podnikáním. Chcete něčeho dosáhnout? ÄŒeho? Kdy? Co pro to udÄ›láte? Co pro to udÄ›láte jeÅ¡tÄ› dnes? Naplánujte si svoje kroky právÄ› nyní!

pracovník

Nic není nemožné! Dejte si reálné, ale vysoké cíle. Připravte si plán, jak těchto cílů dosáhnout a jděte do akce! Vy to dokážete!

Posted in Finance

Studijní pobyt v zahraničí

Studijní pobyt v zahraničí je opravdu velkou výhodou pÅ™i následném hledání práce. ZamÄ›stnavatel o človÄ›ku, který se jím může pochlubit, bude vÄ›dÄ›t nejen, že hovoří plynule nejménÄ› jedním cizím jazykem, ale také, že bude vÄ›dÄ›t, jak na komunikaci se zahraničními klienty a vÄ›tÅ¡inou tito lidé jsou schopni zvládnout lépe vÄ›tší stres.
závěrečný den
Kdo si může dovolit studijní pobyt v zahraničí:
–        na naÅ¡ich vysokých Å¡kolách je studium (nepočítáme pomůcky ke studiu) zdarma, pokud Vám stačí titul bakalářský, počítejte se 4 roky, na titul magisterský si pÅ™ipočítejte roky 3. Platit budete pouze, pokud se rozhodnete studovat jeÅ¡tÄ› dál, ale už pÅ™ekročíte vÄ›kovou hranici 26 let.
–        pÅ™i studijním pobytu v zahraničí může student využít asi nejznámÄ›jší studijní program ERASMUS, ten je zaměřen na spolupráci ve vzdÄ›lávání v evropských zemích
–        díky Erasmu můžete vycestovat do NÄ›mecka, Å panÄ›lska, Francie atd., k výjezdům do zahraničí díkyERASMU získáváte peníze z fondu Evropské unie, díky agentuÅ™e NAEP – Národní agentura pro evropské vzdÄ›lávací programy
–        finanční výše stipendia se vÅ¡ak liší podle zemÄ›, kterou si vyberete, ale tady nastává háček, výše stipendia pokryje vÄ›tÅ¡inou jen nezbytné základní výdaje, a zbytek si budete muset platit ze svého, a tady už vÄ›tÅ¡ina studentů, pokud se jim hned nepodaří najít v zahraničí jeÅ¡tÄ› brigádu, spoléhá na rodiče, ti si ale mohou být jistí, že právÄ› taková investice se opravdu vyplatí
záložky v knize
–        jako další je tÅ™eba uvést, že se studijním programem ERASMUS můžete vycestovat JEN JEDNOU, délka studijního pobytu se pohybuje od 3 do 12 mÄ›síců, takže je tÅ™eba toho náležitÄ› využít.
–        každopádnÄ› studijní pobyt v zahraničí je neocenitelnou zkuÅ¡eností, jak si osvojit cizí jazyk, poznat jinou kulturu i mentalitu, za krátkou dobu zažijete tolik vÄ›cí, které byste buď nezažili nikdy, nebo by Vám to trvalo hromadu let, jen do toho bude tÅ™eba o nÄ›co vÄ›tší investice, než kdybyste studovali pouze doma.

Posted in Finance

Proč nakupovat v second-handech a bazarech

Second-hand je vlastnÄ› obchod s oblečením tzv. z druhé ruky, to znamená, že už ho nosil nÄ›kdo pÅ™ed Vámi, ale je perfektnÄ› vyčiÅ¡tÄ›né, a navíc tam vÄ›tÅ¡inou narazíte na značkové nebo originální kousky, ve kterých zcela jistÄ› nepotkáte polovinu mÄ›sta, a to navíc za nepatrnou cenu, než kdybyste zaÅ¡li do značkového obchodu.
polské peníze
Jsou lidé, kteří by do second-handu nikdy neÅ¡li, právÄ› proto, že je to oblečení již „po nÄ›kom“, a nestačí jim ani záruka, že je čisté, vyprané, naopak je druhá skupina lidí, kteří nedají na second-handy dopustit, napÅ™. značkový kabátek nebo značkové džíny za „dvÄ› stovky“, zaprvé jinde nepořídíte a za druhé, opravdu si můžete být jisti, že tyhle kousky máte jediní.

Druhá uvedená skupina lidí také miluje„pÅ™ehrabování se“ v regálech i krabicích plných často značkových kousků, a v second-handu je to „pÅ™ehrabování“ opravdu zapotÅ™ebí, kolikrát „ulovíte“ originální kousek až na dnÄ› krabice.

Nákupy v second-handech jsou vhodné také pro maminky buď v očekávání, nebo tÄ›m, kterým se již děťátko narodilo, jsou second-handy na dÄ›tské oblečení zaměřené, když si porovnáte ceny, pokud dítÄ›ti od narození budete kupovat vÅ¡echno nové, poroste z každého oblečení jako z vody, ale pokud nÄ›které kousky koupíte v second-handu, máte zaprvé jistotu, že oblečení nebylo noÅ¡ené dlouho, a zadruhé Vás takhle v prvních mÄ›sících vÄ›ku miminka vyjde pro nÄ›j oblečení mnohem levnÄ›ji.
second hand
Samozřejmě i second-hand si vybírejtepečlivě, když vejdete do některého, kde to voní čistotou a práškem na praní, tam si můžete být jisti, že prádlo je skutečně čisté, bohužel najdeme i second-handy, kde tomu je naopak, těm se vyhněte.
obchod s oblečením
Stejná pravidla platí i pro nakupování v bazarech, aÅ¥ již s nábytkem, domácími spotÅ™ebiči nebo elektronikou.
U domácích spotřebičů a hlavně elektroniky si ale dejte více pozor:
–        zboží si nechte vyzkouÅ¡et na prodejnÄ›, pokud Vás budou chtít odbýt, že „určitÄ› přístroj funguje“, z takového obchodu radÄ›ji odejdÄ›te
–        nevýhodou vÄ›tÅ¡iny bazarů může být záruka, na nábytek se nevztahuje vůbec a na elektroniky je to dané podle druhu a záleží samozÅ™ejmÄ› také na samotném bazaru, pokud je to sice bazarové zboží, ale pÅ™esto dražší, vyberte si takový, ve kterém dostanete i záruku.

Posted in Finance

Učíme se finančně lépe hospodařit

Pokud každý měsíc vycházíte jen sotva do výplaty, nemusíte mít strach, vůbec nejste jediní, ale zřejmě ve svém finančním hospodaření děláte někde chybu. Pokuste se zamyslet, jak se dá lépe hospodařit, abyste si také mohli dopřát např. zahraniční dovolenou, když slyšíte od kolegů, kamarádů, kde letos byli, nebo si můžete pořídit nový automobil, prostě našetřit si na něco dražšího po čem Vaše srdce touží.
kalkulačka na penězích
–        za prvé si začnÄ›tedÄ›lat každý mÄ›síc rozpočet: aÅ¥ už si vytvoříte složku v počítači, nebo si na to pořídíte obyčejný seÅ¡it, je na Vás, ale zapisujte si tam každý, i ten sebemenší výdaj, že Vám to pÅ™ijde zbytečné mrhání časem? PostupnÄ› zjistíte, že to možná tak není, když si budete opravdu poctivÄ› zapisovat vÅ¡e, byla Å™asenka ve slevÄ› opravdu nutný výdaj, když máte doma nejménÄ› čtyÅ™i?

–        žijete v manželském nebo partnerském vztahu, a jste oba kuřáci? VaÅ¡e polovička si každý den zajde „na pivko“ s kamarády? Nezdá se to, ale dohromady Vám to za mÄ›síc udÄ›lá „pÄ›knou díru do rozpočtu“.
SamozÅ™ejmÄ›, že Å¡patné návyky nemusíte, pokud nechcete, odbourávat hned a úplnÄ›, ale postačí, když tÅ™eba s manželem se budete pÅ™edhánÄ›t, kdo vykouÅ™il ménÄ› cigaret a tím uÅ¡etÅ™il, VaÅ¡e polovička zase může své oblíbené posezení s kamarády omezit napÅ™. místo každého dne na 3 dny v týdnu

–        pokud se často stravujete ve fast foodech, nebo si každý den do kanceláře objednáváte pizzu, nejen, že se to časem projeví na Vaší váze, ale Vaší peněžence to Å¡kodí již nyní, pÅ™itom zdravá a sytá svačina na druhý den se dá pÅ™ipravit levnÄ› a za pomÄ›rnÄ› krátkou dobu

–        vyhnÄ›te se „zbrklým nákupům“, vidíte o hodnÄ› zlevnÄ›né zboží, ale než si ho koupíte, položte si otázku – opravdu ho potÅ™ebuji, nebo ho beru jen proto, že je „v akci“?

–        zejména ženy, ale týká se to i nÄ›kterých mužů, mají vyloženÄ› pÅ™ecpané skřínÄ› oblečením, které na sobÄ› nemÄ›li více jak rok,proberte tedy skřínÄ› a prodejte to, co už opravdu nenosíte, a nechlácholte se tím, že „do tÄ›chhle kalhot bych mohla jeÅ¡tÄ› zhubnout“ apod., tento krok udÄ›lejte nekompromisnÄ›, co jste na sobÄ› nemÄ›li více jak rok, musí pryč, je možné oblečení prodat pÅ™es internet, vykupují ho i nÄ›které second-handy, a částku si hned uložte stranou

–        máte s manželem nebo přítelem každý svůj účet? Platíte tedy dvakrát poplatky, zkuste si pohovoÅ™it o tom, zřídit jeden společný, na částce, jakou na nÄ›j budete dávat a co se z ní bude platit, se lze mezi rozumnými dospÄ›lými lidmi domluvit
rozpočet domácnosti
–        uÅ¡etÅ™it kromÄ› jídla můžete samozÅ™ejmÄ› také na energiích, zkontrolujte si různé dodavatele energií, jestli vlastnÄ› máte toho správného, nádobí nemusíte mýt pod tekoucí vodou, místo každodenní vany, do které si jeÅ¡tÄ› pÅ™ipouÅ¡títe teplou vodu, zvolte radÄ›ji sprchu, s blížícím se létem to bude pro Vás jistÄ› i příjemnÄ›jší, nemluvÄ› o odpojování nabíječek mobilních telefonů nebo notebooků ze zásuvky, když je zrovna nepoužíváte, ty Vám také „ukrajují“ na energiích.

Posted in Podnikání

Cíle a znovu cíle

Nevyhnete se jim, plánování patří k podnikání stejnÄ› jako k jiným činnostem, chcete-li aby vaÅ¡e práce byla hodnotná a zaměřená správným smÄ›rem, nakonec vždy skončíte u nÄ›jaké formy plánování.
V tomto případÄ› je lepší se vzdát a rovnou se začít učit plánovat, protože čím dříve začnete, tím dříve si na to zvyknete a nebudete to muset Å™eÅ¡it pozdÄ›ji, jelikož to budete muset začít Å™eÅ¡it. Pracovat bez plánu prostÄ› nejde.
zvětšená peněženka

Finanční cíle

–          Dnes už se od nich odchází, jelikož ačkoli nám jde v první Å™adÄ› o výdÄ›lek, jejich sledování není relevantní.
–          VÄ›tÅ¡inou se stává, že pÅ™i dosahování finančních cílů zanedbáme ostatní části firmy a ta kvůli tomu chÅ™adne a upadá.
–          Tento systém by už tedy mÄ›l být v dneÅ¡ní dobÄ› pÅ™ekonán, pÄ›tiletka už selhala, tak bychom se k ní vracet nemÄ›li
–          Jen pro pÅ™edstavu, měří/měřilo se zde
Ziskovost a rentabilita, Likvidita, Zadluženost, Nákladovost, Aktivita, Produktivita, Postavení podniku na finančním trhu
ekonomický tlak

Marketingové cíle

–          Z vÄ›tÅ¡iny se zaměřujeme právÄ› na nÄ›, jsou tím, co by nás mÄ›lo provádÄ›t svÄ›tem podnikání, říkají nám, kam se chceme dostat a podle nich plánujeme cestu k tomuto cíli
–          Pozor abychom nenadefinovali dva rozdílné cíle, které se buď negují, nebo sledují stejnou myÅ¡lenku, jen jinak Å™ečenou
–          MÄ›li by nám pomáhat soustÅ™edit úsilí celého podniku k hodnototvorné činnosti
–          Sami se Å™adí do nÄ›kolika kategorií
labyrint
o   Kvantitativní
Objem prodejů v naturálních jednotkách, Tržby z prodeje výrobků, Růst prodejů podniku ve srovnání s růstem celkové tržní poptávky, Tržní podíl, Podíl na výdajích klíčových zákazníků, Marketingové zisky, Strategická hodnota cílových segmentů trhu, resp. zákazníků, Strategická hodnota zákaznické základny
o   Zákaznická výkonnost
Známost u zákazníků, Nákupní záměry zákazníků, Spokojenost zákazníků (pozor, každý má právo si bezdůvodně stěžovat!!), Retence (udržení) zákazníků, Loajalita zákazníků
o   Konkurenční výkonnost
Relativní hodnota pro zákazníka, Relativní kvalita produkce, Relativní kvalita služeb, Relativní cena, Počet novÄ› zavedených produktů ve srovnání s konkurenty

Posted in Technika

Rozvody elektřiny

Nevzhledné liÅ¡ty a staré rozvody elektroinstalace zná asi každý, kdo bydlel v panelákovém bytÄ›. Dnes se dÄ›lají nové rozvody tak trochu jinak, a tak vám už nemusí dráty vést po zdi.
elektrické kabely
Rozvody elektřiny byste vždy měli nechat na odborníkovi, neboť je to opravdu složitá technická záležitost. Kvalifikovaný pracovník vám zajistí potřebnou projektovou dokumentaci, vybere vhodný a kvalitní materiál, který odborně nainstaluje, a navíc zajistí potřebné revize.

Střídavý, střídavý, zkrátka elektrický proud…
Do domácností se vždy zavádí střídavý proud 3×400/230 V, který nájemníkům v budoucnu dobÅ™e slouží, ovÅ¡em pÅ™i neopatrné manipulaci může způsobit i smrtelný úraz. Proto je potÅ™eba mít elektrické rozvody vždy řádnÄ› zabezpečené a v dobrém stavu.
·         Dnes se používají trojlinky, které díky svému samostatnému vedení uzemnÄ›ní lépe chrání celou elektroinstalaci.
·         Pokud dnes otevÅ™ete rozvodovou skříň, najdete tam místo pojistek jističe, které se po zkratu obvodu nemusí mÄ›nit. Stačí je pouze znovu nahodit.
·         Rozvody se dnes dÄ›lají z mÄ›dÄ›ných drátů, které jsou oproti bývalým hliníkovým mnohem stálejší. Nejsou tolik kÅ™ehké, mÄ›kké, neoxidují a nelámají se.

Zastaralé elektrické obvody?
Pokud máte v bytÄ› nebo domÄ› zastaralé elektrické obvody, je vhodné je zrekonstruovat, abyste se nemuseli obávat například požáru. Také zastaralé rozmístÄ›ní zásuvek a vypínačů mnohdy nájemníkům nevyhovuje. ZmeÅ¥ prodlužovaček a časté vypínání proudu pÅ™i zapnutí pračky a konvice dnes také není v módÄ›. Díky novým elektroinstalacím vás takovéto problémy již nebudou trápit. PÅ™edem si ale pořádnÄ› promyslete, kde a jaké budete mít elektrospotÅ™ebiče. Podle vaÅ¡ich pÅ™edstav a požadavků vám kvalifikovaný odborník vypracuje potÅ™ebné projekty.
elektrikář u zásuvky
Rekonstrukce rozvodové skříňky
Pokud se rozhodnete kompletně renovovat elektrické rozvody, bude vám nainstalována:
·         nová rozvodová skříňka s jističi,
·         mÄ›dÄ›né vodiče v kabelech s tepelnou odolností 80°C,
·         nové zásuvky a vypínače,
·         můžete si také nechat nainstalovat proudové chrániče, které pÅ™eruší dodávku proudu do okruhu v případÄ›, že začne unikat mimo síť,
·         chrániče pÅ™epÄ›tí vám ochrání elektrické rozvody i napojené elektrospotÅ™ebiče, pokud do sítÄ› uhodí blesk.

Posted in Technika

Hurá do Techmanie v Plzni

Techmánia je pro veÅ™ejnost otevÅ™ena bezmála deset let, a to díky spolupráci Západočeské univerzity v Plzni a společnosti Å koda Holding a.s. Tito zÅ™izovatelé se rozhodli, že díky jejich projektu posílí zájem veÅ™ejnosti o vÄ›du, techniku, fyziku, astronomii, biologii, chemii, matematiku, svÄ›t filmu, Å¡pionáž a tajné služby, ale také o problematiku výživy a zajímavosti ze svÄ›ta elektráren. ChtÄ›li také inspirovat dÄ›ti a mládež pro jejich rozhodování se, co budou v budoucnu dÄ›lat, a tak jim chtÄ›jí ukázat cestu k technickým a přírodovÄ›dným oborům.
vědecké zařízení
Učení v Techmánii není mučení
Techmánia je jedna ohromná zrekonstruovaná expoziční hala, kde najdete snad tisíc expozic. VÅ¡echny z nich jsou navrženy tak, aby pÅ™iblížily určitý technický princip. A každý návÅ¡tÄ›vník má sám pÅ™ijít na určité technicko-přírodovÄ›dné zákonitosti, a to formou hry, vlastního prožitku a zkuÅ¡eností. Exponáty rozhýbete, a díky tomu uvidíte a objasníte si princip daného vjemu. Najdete zde také populárnÄ›-vzdÄ›lávací programy a show v laboratořích a dílnách.
barevná koule na hraní
Co zde všechno uvidíte
1.       EDUTORIUM, které je zaměřené na výuku fyziky. Zde vás exponáty vybídnou, abyste se jich dotýkali a zjistili formou hry jejich mechanické či optické vlastnosti, na jejichž základÄ› fungují.
2.       150 LET PRÅ®MYSLU vás zavede až k první parní lokomotivÄ› na svÄ›tÄ›, kterou kdysi vyrobila Å kodovka. Dále zde uvidíte tramvaje, trolejbusy a mnoho dalšího.
3.       VODNÍ SVÄšT zláká nejen dÄ›ti k vodním hrátkám. Zjistíte, že voda je živel a její cesty jsou rozmanité. Poznáte, co vÅ¡echno voda umí, jakou má sílu, a to díky tomu, že si s ní v Techmanii pohrajete, vytvoříte vlny i tsunami.
projektor v planetariu
4.       CHEMISTŘI vám ukážou cestu do svÄ›ta chemie. Nejen chemické sloučeniny a periodická soustava prvků, ale také vůnÄ› a zápach… to vÅ¡echno se vám zde pÅ™edvede v plné kráse.
5.       MALÁ VÄšDA tu čeká na ty nejmenší návÅ¡tÄ›vníky. DÄ›ti od tří let zde najdou stroj času, kaleidoskop, skluzavku i hrající schody. Pomocí hry i ti nejmenší poznají mnoho fyzikálních zákonů.
6.       3D PLANETÁRIUM nabízí nejen projekce s tématikou astronomie a meteorologie, ale také pÅ™enos dat z družic a vesmírných tÄ›les.
7.       FILMOHRANÍ vás seznámí s moderními i klasickými filmovými triky.

Posted in Technika

Recyklace a koloběh skla

Proč se vÅ¡echno sklo nevykupuje…?
Možná by to mÄ›lo smysl, veÅ¡keré sklenice, lahve a vÅ¡echny obaly ze skla vykupovat. Nikdo by asi v takovém případÄ› neplnil popelnice na smÄ›sný odpad vratnými obaly, a skládky by se zbytečnÄ› nepÅ™eplňovaly. Jenomže vykupovat sklo znamená také ho poté pořádnÄ› vymýt, aby bylo možné ho znovu používat. A to je příliÅ¡ drahá záležitost. Proto je výhodnÄ›jší sklo sbírat a recyklovat přímo ve sklárnách.
pivní láhve v trávě
Recyklace je technicky velká výzva.
Sklo je nejvděčnÄ›jší materiál k recyklaci. Dá se totiž opakovanÄ› donekonečna používat, a díky tomu se recyklace skla Å™adí na vrchol současné ekologie. A navíc nový sklenÄ›ný výrobek může být vytvoÅ™en až ze 100% recyklovaného skla, a pÅ™itom neztratí na kvalitÄ›. Procesem recyklace si sklo uchovává stejné fyzikální, chemické i hygienické vlastnosti. Díky recyklaci se Å¡etří nejen přírodní zdroje, jako je písek a dolomit, ale také energie nutná pÅ™i těžbÄ› surovin i pÅ™i výrobÄ› skla.
skleněné nádoby
Sklo se rozloží až za několik tisíc let.
Sklo je velmi odolné vůči působení vnÄ›jších vlivů i rozkladových činitelů, proto k Ãºplnému rozkladu sklenÄ›ných stÅ™epů dojde až za nÄ›kolik tisíc let. Proto ti, kteří sklo netřídí, moc životnímu prostÅ™edí neprospívají. NaÅ¡tÄ›stí se lidé pomalu naučili odpad třídit. RočnÄ› se v ÄŒeské republice vytřídí, odveze a zpracuje na 100 000 tun sklenÄ›ných stÅ™epů.
třídění odpadu
Nekonečný koloběh skla
1.       Sklo je nutné nejprve do pÅ™edem pÅ™ipravených kontejnerů na třídÄ›ný odpad vytřídit.
2.       Poté je sklo odvezeno do třídírny, kde je nutné ručnÄ› odstranit vÅ¡echny kovové, keramické, kameninové nebo porcelánové prvky, které by poÅ¡kodily kvalitu vyrábÄ›ného skla.
3.       Sklo se následnÄ› třídí podle speciálních technologií.
4.       Z vytřídÄ›ného skla se poté vyrábí nové sklenÄ›né obaly, které se následnÄ› odváží k výrobci potravin a nápojů, léků i kosmetiky.
5.       Znovu naplnÄ›né sklenÄ›né obaly si zákazník v prodejnÄ› koupí a jeho obsah spotÅ™ebuje.
6.       SklenÄ›ný obal by mÄ›l opÄ›t vhodit do třídícího kontejneru. Tímto se kolobÄ›h skla uzavírá.

Posted in Ženy

Tantra masáž

Pokud jste jeÅ¡tÄ› o této metodÄ› relaxování, uvolnÄ›ní a vzruÅ¡ení najednou neslyÅ¡eli, tak nám dovolte, abychom Vám pÅ™edstavili tantrické masáže Praha, které jsou známé pro své pozitivní účinky na náladu klienta, prožitek a neskutečný zážitek. PÅ™ipojte se i Vy k celé Å™adÄ› naÅ¡ich maximálnÄ› spokojených zákazníků, kteří si to k nám chodí pravidelnÄ› užívat. JistÄ› si to vÅ¡echno maximálnÄ› užijete, protože pro tohle sem chodíte. U nás si můžete sami vybrat svoji slečnu, která Vás bude po celou dobu provádÄ›t programem.
dívky
Abyste si mohli dobÅ™e vybrat, tak jsme pro Vás udÄ›lali internetové profily naÅ¡ich masérek, kde se dozvíte vÅ¡echno potÅ™ebné. SamozÅ™ejmÄ› jsou zde k dispozici fotky a udány míry, abyste si udÄ›lali pÅ™edstavu o výšce, váze, velikosti poprsí a další údaje. Slečna Vás jistÄ› bude vzruÅ¡ovat, protože u nás máme jen krásné, sexy slečny s tÄ›lem bohynÄ›, takže to bude pro Vás i příjemné na pohled. Slečna pÅ™i masáži na sobÄ› bude mít sexy prádlo nebo bude úplnÄ› nahá, takže to bude jeÅ¡tÄ› umocnÄ›né.
Rituál
meditace
Abyste se dostali do nálady, která se vyžaduje pÅ™i tomto programu, tak vÅ¡e začíná ve speciálnÄ› upravené místnosti, kde jsou svíčky, vonné esence a další skvÄ›lé pomůcky, které se hodí pro tento druh. Nejen, že to spojuje prvky mystičnosti, ale také to zahrnuje rituál, díky kterému se oba dva dostanete do potÅ™ebné nálady. Pak následuje hlazení tÄ›la hebkými pÅ™edmÄ›ty, omývání horkými ručníky a další metody, které jsou pro tantra metodu rozhodnÄ› typické. Pak se pÅ™ejde k samotné masáži, která je hlavním programem. Slečna se samozÅ™ejmÄ› bude vÄ›novat i VaÅ¡im intimním partiím a v kombinaci se vším okolo prožijete opravdu intenzivní vyvrcholení, o kterém se Vám ani nesnilo v tom nejerotičtÄ›jším snu. U nás tohle vÅ¡echno můžete zažít, tak se rozhodnÄ›te hned a uvidíte, že budete spokojení.
 

Posted in Produkty

Prohlubte své erotické pocity díky tantře

Na svÄ›tÄ› existuje mnoho procedur, které dokážou človÄ›ku pomoci. Jako příklad je možné uvést různé typy masáží a dalších uvolňujících procedur, z nichž je možné vybrat jeden typ, který se stává stále oblíbenÄ›jší. Lidé si začínají uvÄ›domovat, že neznají své tÄ›lo tak, jak by to bylo vhodné. PrávÄ› proto začínají poznávat kouzlo tantra masáží Praha.
masáž
Je důležité pÅ™istupovat ke svým pocitům s lehkostí
Jak dlouho si v průmÄ›ru užíváte erotických činností? Dokážete se pÅ™i nich uvolnit naplno, popřípadÄ› oddálit vyvrcholení? Je velmi pravdÄ›podobné, že nikoliv, což je pÅ™edmÄ›tem tantra masáže. Tuto proceduru mohou vykonávat jen velmi zkuÅ¡ené masérky, které sami umí regulovat své potěšení a uvolnÄ›ní pÅ™i erotických činnostech. Je tedy důležité vyhledat jen zkuÅ¡ené profesionálky, které kromÄ› základní procedury nabídnou i nÄ›co jiného. Nemusí jít pÅ™itom nutnÄ› o různé nadstandardní procedury, jako masáž prostaty a podobnÄ›. Stačí, když se vámi vybraná profesionálka dokáže vcítit do vaÅ¡ich pocitů a otevřít vám brány do svÄ›ta pravého uspokojení. Tantra je velmi rozmanitá záležitost, kterou se vyplatí poznat do tÄ›ch nejmenších detailů.
olej
Poznejte spirituální stránku sexuality
Procedury tohoto zaměření jsou určené pro všechny zájemce o hlubší poznání erotogenních zón nebo celkově hlubší sexuality. Pokud uvažujete o tom, že byste tantra masáže poznali na vlastní kůži, můžete se těšit na:
1.      Příjemné prostÅ™edí erotického salónu
2.      Krásné slečny s mnohaletými zkuÅ¡enostmi
3.      Vždy kladný a velmi milý přístup
4.      Dostupné ceny
5.      Bohatý doprovodný servis
Poznat své tělo do těch nejmenších detailů nikdy nebylo jednodušší. Vaše cesta by měla směřovat na speciální tantra masáž, která vám odhalí zcela nové techniky, které budete moci následně využít a okouzlit tak svého sexuálního partnera.