Posted in Technika

Nové lepidlo odvozené od přilnavých mušlí

Výroba lepidla se nyní váže na dřevo, což není ekologické. Myšlenka nové alternativy vzešla od mořských měkkýšů, kteří jsou připoutáni svým slizem velmi silně ke skále. Jejich lepidlo je odolné vůči vodě a zároveň silné.
 
Silná lepivost muÅ¡lí je zapříčinÄ›na v tom, že jejich sliz obsahuje speciální vlákna, která se nazývají byssus. Tato drobná chapadélka, která mohou dosáhnout více než dva centimetry na délku, jsou vystavÄ›na ze struktury bílkovin s vysokým obsahem látek nazývaných fenolické hydroxylové skupiny.
 slepování parket
Nejprve vÄ›dci chtÄ›li lepidlo extrahovat přímo z muÅ¡lí, ale nedokázali pÅ™ijít na způsob, jak docílit toho, aby muÅ¡le produkovaly o mnoho více lepidla, než je pro nÄ› pÅ™irozené. Biochemici se vÅ¡ak shodli na tom, že bílkovina je zase jen bílkovina, aÅ¥ už je obsažená v Äemkoli. Proto výzkumná skupina dokázala napodobit tento unikátní protein.
 
Do sojové mouky přidala fenolické hydroxylové skupiny, které mušle obsahují, a experiment se vydařil. Sojová mouka byla zvolena právě proto, že obsahuje vysoké procento bílkovin, je to obnovitelný zdroj a poměrně ekonomicky nenáročný.
 barvy v lepidlu
Klasické lepidlo se vyrábí na bázi močovino-formaldehydového dÅ™eva a je podmínÄ›no pÅ™idáním ropy. KromÄ› toho, že obÄ› dvÄ› komponenty nejsou ekologické, jsou i zdravotnÄ› závadné.  
 
Pokud se toto lepidlo vyvaří, dosáhne se neobvykle velké pevnosti, což může najít využití při výrobě překližek, laminátových desek, nebo obyčejné dřevotřísky. Vyvářka lepidla je však proces, který trvá i několik hodin.
 
Sliz tÄ›chto muÅ¡lí se dá též rozvláknit a vysuÅ¡it, získá se vlákno, které sahá až do historie. VÄ›dci se domnívají, že ono slavné zlaté rouno z příbÄ›hu Jasona a Argonautů bylo taktéž tkané z byssusu.
 
Nejlepším zdrojem na lepidlo jsou zatím moÅ™ské slávky. Ty totiž mají nejvíce odolný a silný sliz a produkují ho ze vÅ¡ech muÅ¡lí nejvíce. Proto se struktura jejich slizu stala pÅ™edmÄ›tem zkoumání a jasnou pÅ™edlohou pro alternativní výrobu lepidla. 

Nové lepidlo odvozené od přilnavých mušlí
Ohodnoťte příspěvek