Posted in Technika

Jak čelit dronům?

PÅ™estože pozitivní dopady dronů jsou nezpochybnitelné, skýtá tento výdobytek moderní techniky i své stinné stránky. Jelikož není používání dronů vyhrazeno pouze ozbrojeným složkám, nýbrž i Å¡iroké veÅ™ejnosti, čas od času zapříčiní neÅ¡tÄ›stí, aÅ¥ už se jedná o neÅ¡Å¥astnou nehodu nebo cílenÄ› zamýšlený útok. Tyto bezpilotní letouny totiž mohou kolidovat s civilními letadly, pÅ™elétat bez povolení nad fotbalovými stadiony či koncerty, zajiÅ¡Å¥ovat dodávky drog a zbraní ve vÄ›znicích nebo pomocí kamer snímat místa, na která lidské oko nedohlédne. Nebezpečí v podobÄ› dronů je tedy vážným rizikem a již se začaly objevovat strategie, jak této hrozbÄ› čelit.
létající drone
Podle slov Fabiana Ochsnera, marketingového Å™editele společnosti Rheinmetall, jež je nejvÄ›tším výrobcem zbraní v NÄ›mecku, bylo impulzem pro obrat v postoji vůči komerčnímu rozšíření dronů jejich využívání ze strany Islámského státu pro pÅ™epravu munice v Iráku a Sýrii. Technologie určené pro detekci, identifikaci a zadržení dronů se tak staly hlavním tématem leteckého veletrhu v Singapuru, nejvÄ›tšího asijského veletrhu tohoto druhu, na kterém firma Rheinmetall pÅ™edstavila i jeden ze svých posledních návrhů na Å™eÅ¡ení dané problematiky.
PÅ™edstavitelé společnosti se domnívají, že ideálním Å™eÅ¡ením by bylo, kdyby jednotlivá letiÅ¡tÄ› využívala vlastní drony vybavené sítÄ›mi, do kterých by zachycovaly jiné drony, které by pÅ™edstavovaly potenciální nebezpečí a následnÄ› by s nimi pÅ™istály na pÅ™edem určeném bezpečném místÄ›.
stop znamení
Firma si od této metody slibuje, že se už nebudou opakovat incidenty, jakými bylo dočasné uzavÅ™ení ranveje na londýnském letiÅ¡ti Gatwick v Äervenci roku 2017, kdy byl zaměřen dron, který následnÄ› způsobil odklon a zpoždÄ›ní nÄ›kolika letadel. Rheinmetall rovněž testuje i ménÄ› agresivní metodu ve formÄ› vysoce výkonné laserové pistole umožňující zneÅ¡kodnÄ›ní dronu až na vzdálenost 1,5 kilometru.

Jak čelit dronům?
Ohodnoťte příspěvek