Posted in Www

Webináře vs. videonávody

KromÄ› on-line kurzů, které zpravidla obsahují videa, hry, databáze pojmů a příkladů, patří k jednodušším formám vzdÄ›lávání webináře a videonávody. Různé videonávody nabízí portál Youtube. Pokud hledáte, jak nÄ›co vytvoÅ™it a umíte dobÅ™e anglicky, stačí se jen zeptat: „How to…?“ když vás jen zajímá, jak co funguje, ptejte se: „How does… work?“

školení webinářem
Vzdělání je drahé

Videonávody vÅ¡ak nebývají zadarmo. PÅ™ipravte se, že za nÄ› budete muset zaplatit sto i tisíc korun. Na vzdÄ›lávacích portálech najdete celou sbírku placených videonávodů. Můžete se v nich naučit:
·         „Jak pracovat s vybranými aplikacemi?“
·         „Jak správnÄ› prezentovat?“
·         „Jak dobÅ™e cvičit?“
·         „Jak se pÅ™ipravit na pracovní pohovor?“
·         „Jak vyrobit?“
sledování videa na mobilu
Podobné je to s webináři. Ty vedou v reálném čase, on-line lektoÅ™i. Tato forma sebevzdÄ›lávání má velkou výhodu, že můžete klást pÅ™ednášejícímu dotazy a ihned si tak ujasnit vÅ¡e, čemu nerozumíte. Je potÅ™eba se na nÄ› vybavit webkamerou s mikrofonem a mít na kurz vyhrazený čas a tichý kout.

Jak poznat kvalitu?
Na to se velmi těžko hledá odpověď. Nejlepší je, když si vybíráte kurz na vzdělávacím serveru, kde se objevují takové kurzy pravidelně. Uživatelé před vámi je tak již mohli ohodnotit a ve svých recenzích sdíleli svou zkušenost.
Při vybírání kurzu můžete nejprve zkusit kontaktovat toho, kdo kurz nabízí nebo garantuje. Měli byste dopředu znát délku a stručný obsah kurzu. Ze samotné komunikace již můžete sami poznat a zhodnotit, zda se vám zdá poskytovatel důvěryhodný a zda za jeho práci chcete platit.
natáčení webináře
Z webinářů rozhodnÄ› nemusíte mít strach. NÄ›které z nabízených kurzů vás pÅ™ipraví i na zkouÅ¡ky, které potÅ™ebujete v zamÄ›stnání. TÅ™eba Å¡kolení o bezpečnosti práce a požární ochrany lze absolvovat on‑line. Tvorba webinářů patří v nÄ›kterých firmách k základním prostÅ™edkům vzdÄ›lávání zamÄ›stnanců a mnohdy je efektivnÄ›jší než klasická Å¡kolení. Po absolvování webináře můžete absolvovat i okamžitý on-line test a zjistit tak rozsah získaných znalostí.

Webináře vs. videonávody
Ohodnoťte příspěvek
" "