Posted in Technika

Hurá do Techmanie v Plzni

Techmánia je pro veÅ™ejnost otevÅ™ena bezmála deset let, a to díky spolupráci Západočeské univerzity v Plzni a společnosti Å koda Holding a.s. Tito zÅ™izovatelé se rozhodli, že díky jejich projektu posílí zájem veÅ™ejnosti o vÄ›du, techniku, fyziku, astronomii, biologii, chemii, matematiku, svÄ›t filmu, Å¡pionáž a tajné služby, ale také o problematiku výživy a zajímavosti ze svÄ›ta elektráren. ChtÄ›li také inspirovat dÄ›ti a mládež pro jejich rozhodování se, co budou v budoucnu dÄ›lat, a tak jim chtÄ›jí ukázat cestu k technickým a přírodovÄ›dným oborům.
vědecké zařízení
Učení v Techmánii není mučení
Techmánia je jedna ohromná zrekonstruovaná expoziční hala, kde najdete snad tisíc expozic. VÅ¡echny z nich jsou navrženy tak, aby pÅ™iblížily určitý technický princip. A každý návÅ¡tÄ›vník má sám pÅ™ijít na určité technicko-přírodovÄ›dné zákonitosti, a to formou hry, vlastního prožitku a zkuÅ¡eností. Exponáty rozhýbete, a díky tomu uvidíte a objasníte si princip daného vjemu. Najdete zde také populárnÄ›-vzdÄ›lávací programy a show v laboratořích a dílnách.
barevná koule na hraní
Co zde všechno uvidíte
1.       EDUTORIUM, které je zaměřené na výuku fyziky. Zde vás exponáty vybídnou, abyste se jich dotýkali a zjistili formou hry jejich mechanické či optické vlastnosti, na jejichž základÄ› fungují.
2.       150 LET PRÅ®MYSLU vás zavede až k první parní lokomotivÄ› na svÄ›tÄ›, kterou kdysi vyrobila Å kodovka. Dále zde uvidíte tramvaje, trolejbusy a mnoho dalšího.
3.       VODNÍ SVÄšT zláká nejen dÄ›ti k vodním hrátkám. Zjistíte, že voda je živel a její cesty jsou rozmanité. Poznáte, co vÅ¡echno voda umí, jakou má sílu, a to díky tomu, že si s ní v Techmanii pohrajete, vytvoříte vlny i tsunami.
projektor v planetariu
4.       CHEMISTŘI vám ukážou cestu do svÄ›ta chemie. Nejen chemické sloučeniny a periodická soustava prvků, ale také vůnÄ› a zápach… to vÅ¡echno se vám zde pÅ™edvede v plné kráse.
5.       MALÁ VÄšDA tu čeká na ty nejmenší návÅ¡tÄ›vníky. DÄ›ti od tří let zde najdou stroj času, kaleidoskop, skluzavku i hrající schody. Pomocí hry i ti nejmenší poznají mnoho fyzikálních zákonů.
6.       3D PLANETÁRIUM nabízí nejen projekce s tématikou astronomie a meteorologie, ale také pÅ™enos dat z družic a vesmírných tÄ›les.
7.       FILMOHRANÍ vás seznámí s moderními i klasickými filmovými triky.

Hurá do Techmanie v Plzni
Ohodnoťte příspěvek