Posted in Www

Zapište si

Kdo a kde?
Tato služba byla vyvinuta Googlem a je dostupná v mobilní (Android) i webové verzi. Je provozována od roku 2013 a o dva roky pozdÄ›ji už pÅ™ekročila hranici 10 miliónů stažení. Velkou výhodou je, že její stažení je zdarma.
nástěnka s upomínkami.png
Co všechno umí?
·         Barvy– svoje seznamy a zápisky můžete třídit a klíčovat pomocí barevnÄ› odliÅ¡ného pozadí. Nejenže to zjednoduší pÅ™ehled, zpÄ›tnÄ› lze navíc ale podle toho zadat i kritéria vyhledávání v celém obsahu
·         Seznamy– kdo by neznal elektronickou verzi nákupního seznamu. Keep ale navíc umožňuje i jeho sdílení, takže každý člen domácnosti může pÅ™ipsat položky, které je tÅ™eba pořídit, ale i smazat ty, které už nakoupil. Tyto zmÄ›ny jsou pak viditelné pro vÅ¡echny, kteří seznam sdílí. VÅ¡e lze navíc doplnit i fotografiemi a samozÅ™ejmostí je i viditelnost odÅ¡krtnutých položek.
přenosný počítač s lepítky.jpg
·         Obrázky – můžete je přímo vkládat, nebo si nakreslit vlastní
·         PÅ™ipomenutí– u každého záznamu máte možnost nastavit si čas či místo jejího pÅ™ipomenutí
·         PÅ™epis hlasu– využít můžete také funci automatického pÅ™episu hlasových nahrávek do textové podoby

Práce s poznámkami
Na tomto místÄ› se nelze jeÅ¡tÄ› jednou nezmínit o možnosti sdílení. O každou ze svých poznámek se můžete jednoduÅ¡e „podÄ›lit“ s libovolným uživatelem po zadání jeho emailu, aniž  by k takové „výmÄ›nÄ›“ byl nutný další komunikační kanál.
Další výhodou je možnost archivace, díky které máte k dispozici i ty zápisky, které pro vás nejsou momentálnÄ› aktuální, ale mohly by se v budoucnu hodit. Sami tedy rozhodnete, co nenávratnÄ› smazat, a co naopak jen „uklidit“ z přímého dosahu.
Pro lepší pÅ™ehled je také možnost volit mezi nÄ›kolika provedeními poznámek – už jsme zmínili odÅ¡krtávací seznamy a fotografie, vkládat lze ale samozÅ™ejmÄ› i prostý psaný text. VÅ¡e, co si do Keepu zaznamenáte, máte pohodlnÄ› zobrazeno na displeji v podobÄ› jednotlivých poznámkových „lístků“.
CelkovÄ› lze říci, že tato aplikace je silnÄ› návyková a opravdu vám umí výrazným způsobem ulehčit život. Tím, že každý nápad nebo úkol si za vás „zapíše za uÅ¡i“ a ve správné chvíli vám ho pÅ™ipomene.

Posted in Www

Videa na webu- jaké jsou jejich výhody

Video blogging je v současné dobÄ› velice populární způsob komunikace s klienty, uživateli a fanouÅ¡ky na internetu. Video blogging totiž v sobÄ› nabízí nesporné výhody, a to, že je vždy mnohem lepší naslouchat, než číst. Věřte tomu, že to, co chcete sdÄ›lit, si poslechne daleko více návÅ¡tÄ›vníků vaÅ¡ich internetových stránek, než by si bývalo pÅ™ečetlo. Proto je tak moc důležité vkládat videa na svůj web a začít tvoÅ™it vlastní video blog. Protože stejnÄ› tak, jako můžete na své webové stránce publikovat ohromné množství textů, můžete dávat na váš web nÄ›která videa. Je to v podstatÄ› to stejné jako publikování textů, avÅ¡ak namísto pracného psaní textů mluvíte a vytváříte videa.

film

Výhody video bloggingu

Video blogging má veliké množství výhod.
§  Jednou z nich je to, že návÅ¡tÄ›vníci webových stránek neradi čtou a vaÅ¡e videa si tak spíše získají jejich pozornost.
§  NávÅ¡tÄ›vníci webů tráví dvakrát tolik času prohlížením videí, než čtením obsáhlých textů a článků.
§  Mimoto je takto na videích možné například propagovat produkty, které z nÄ›jakého důvodu nelze pÅ™edvádÄ›t na osobních setkáních s vaÅ¡imi zákazníky a veletrzích.
§  Video bloggingem také dáváte svým návÅ¡tÄ›vníkům jeÅ¡tÄ› více najevo, že jste lidská bytost. Lidé radÄ›ji jednají s dalšími lidmi, než s počítači.
§  Další nespornou výhodou videí na vaÅ¡em webu je to, že YouTube je druhým nejvÄ›tším vyhledávačem na svÄ›tÄ›. Pokud tedy budete dávat vaÅ¡e vlastní videa na webovou stránku a budete je nahrávat pÅ™es YouTube, budete mít daleko vÄ›tší Å¡anci, že vás objeví noví návÅ¡tÄ›vníci, případnÄ› i zákazníci.

video

O čem mohou být vaše videa

Obsah videí je tou nejdůležitější částí každé webové stránky. Když budete připravovat vaše video, zamyslete se nad tím:
·         Co v nÄ›m bude jako nejdůležitÄ›jší, a zda to bude pro návÅ¡tÄ›vníky webu zajímavé. 
·         Zda to koresponduje s hlavními tématy vaÅ¡eho webu.

Posted in Www

Webináře vs. videonávody

KromÄ› on-line kurzů, které zpravidla obsahují videa, hry, databáze pojmů a příkladů, patří k jednodušším formám vzdÄ›lávání webináře a videonávody. Různé videonávody nabízí portál Youtube. Pokud hledáte, jak nÄ›co vytvoÅ™it a umíte dobÅ™e anglicky, stačí se jen zeptat: „How to…?“ když vás jen zajímá, jak co funguje, ptejte se: „How does… work?“

školení webinářem
Vzdělání je drahé

Videonávody vÅ¡ak nebývají zadarmo. PÅ™ipravte se, že za nÄ› budete muset zaplatit sto i tisíc korun. Na vzdÄ›lávacích portálech najdete celou sbírku placených videonávodů. Můžete se v nich naučit:
·         „Jak pracovat s vybranými aplikacemi?“
·         „Jak správnÄ› prezentovat?“
·         „Jak dobÅ™e cvičit?“
·         „Jak se pÅ™ipravit na pracovní pohovor?“
·         „Jak vyrobit?“
sledování videa na mobilu
Podobné je to s webináři. Ty vedou v reálném čase, on-line lektoÅ™i. Tato forma sebevzdÄ›lávání má velkou výhodu, že můžete klást pÅ™ednášejícímu dotazy a ihned si tak ujasnit vÅ¡e, čemu nerozumíte. Je potÅ™eba se na nÄ› vybavit webkamerou s mikrofonem a mít na kurz vyhrazený čas a tichý kout.

Jak poznat kvalitu?
Na to se velmi těžko hledá odpověď. Nejlepší je, když si vybíráte kurz na vzdělávacím serveru, kde se objevují takové kurzy pravidelně. Uživatelé před vámi je tak již mohli ohodnotit a ve svých recenzích sdíleli svou zkušenost.
Při vybírání kurzu můžete nejprve zkusit kontaktovat toho, kdo kurz nabízí nebo garantuje. Měli byste dopředu znát délku a stručný obsah kurzu. Ze samotné komunikace již můžete sami poznat a zhodnotit, zda se vám zdá poskytovatel důvěryhodný a zda za jeho práci chcete platit.
natáčení webináře
Z webinářů rozhodnÄ› nemusíte mít strach. NÄ›které z nabízených kurzů vás pÅ™ipraví i na zkouÅ¡ky, které potÅ™ebujete v zamÄ›stnání. TÅ™eba Å¡kolení o bezpečnosti práce a požární ochrany lze absolvovat on‑line. Tvorba webinářů patří v nÄ›kterých firmách k základním prostÅ™edkům vzdÄ›lávání zamÄ›stnanců a mnohdy je efektivnÄ›jší než klasická Å¡kolení. Po absolvování webináře můžete absolvovat i okamžitý on-line test a zjistit tak rozsah získaných znalostí.

Posted in Www

Hodnotící faktor číslo jedna

PrávÄ› tomu odpovídají správnÄ› vytvoÅ™ené zpÄ›tné odkazy, kdy vaÅ¡i klienti hned vÄ›dí, s kým mají tu čest. ZjednoduÅ¡enÄ› Å™ečeno, když na vás ukáže například Karlova univerzita nebo iDNES, pak asi budete o hodnÄ› lepší než vaÅ¡e konkurence.

média v současnosti

Jak ale patřit mezi ty lepší?

1.     Analýza klíčových slov
Hledejte a učte se. Prostudujte si opravdu důkladnÄ› výsledky vaÅ¡eho vyhledávání. „Klíčovka“ je prostÄ› základ, na kterém staví jen ti nejlepší. Nestačí jen prodejní fráze, velmi důležité jsou také informační dotazy, díky kterým si dobÅ™e udÄ›láte pÅ™ehled o přáních a potÅ™ebách svého zákazníka. Stačí vám k tomu jen PC. Velmi dobrým pomocníkem je v tomto ohledu Plánovač klíčových slov, kde stačí zadat pÅ™esnÄ› to, co potÅ™ebujete a pak už si sestavíte váš vlastní profil. Nezapomínejte, že vaÅ¡e klienty, také budou zajímat recenze ahodnocení. Řada lidí se řídí právÄ› tÄ›mito informacemi, které musí být v co nejvyšší kvalitÄ›.
2.     Rychlý průzkum trhu
PotÅ™ebujete načerpat inspiraci, která vám pomůže vytvoÅ™it efektivní text, kde nebudou chybÄ›t podstatná data a jeÅ¡tÄ› nÄ›co navíc.  KromÄ› toho je potÅ™eba vÄ›dÄ›t, které weby jsou takzvanÄ› nejsilnÄ›jší ve vaší oblasti, díky tomu můžete vylepÅ¡it právÄ› ten svůj a patÅ™it mezi ty nejúspěšnÄ›jší.
3.     Analýza konkurentů
Podívejte se na nÄ› trochu více zblízka, odkud čerpají informace a jak je používají. Jaké nástroje a odkazy pÅ™evažují? Mezi nejvíce používané nástroje právÄ› v této oblasti patří Ahrefs a Majestic SEO, které jsou považovány za ty hlavní. Díky nim získáme ta nejpÅ™esnÄ›jší data.

nastavení iPadu

Můžete si rovnou dávat bokem zajímavé URL, které se budou hodit právě pro vaši práci. Získáte tak správné palivo pro váš linkbuilding. Nebo požádejte o spolupráci blogery, kteří jsou neustále aktivní na sociálních sítích a počítač je jejich věrným přítelem do každého dne.

marketing a vyhledávání

Mezi vaše dobré partnery patří také dodavatelé nebo známí, kteří vám mohou udělat velmi dobrou reklamu.
Díky tomu, že zjistíte, co v daném oboru funguje, vystÅ™elíte šíp správným smÄ›rem. Dalším klíčem k ÃºspÄ›chu je pak cílená strategie.