Posted in Technika

Rozvody elektřiny

Nevzhledné liÅ¡ty a staré rozvody elektroinstalace zná asi každý, kdo bydlel v panelákovém bytÄ›. Dnes se dÄ›lají nové rozvody tak trochu jinak, a tak vám už nemusí dráty vést po zdi.
elektrické kabely
Rozvody elektřiny byste vždy měli nechat na odborníkovi, neboť je to opravdu složitá technická záležitost. Kvalifikovaný pracovník vám zajistí potřebnou projektovou dokumentaci, vybere vhodný a kvalitní materiál, který odborně nainstaluje, a navíc zajistí potřebné revize.

Střídavý, střídavý, zkrátka elektrický proud…
Do domácností se vždy zavádí střídavý proud 3×400/230 V, který nájemníkům v budoucnu dobÅ™e slouží, ovÅ¡em pÅ™i neopatrné manipulaci může způsobit i smrtelný úraz. Proto je potÅ™eba mít elektrické rozvody vždy řádnÄ› zabezpečené a v dobrém stavu.
·         Dnes se používají trojlinky, které díky svému samostatnému vedení uzemnÄ›ní lépe chrání celou elektroinstalaci.
·         Pokud dnes otevÅ™ete rozvodovou skříň, najdete tam místo pojistek jističe, které se po zkratu obvodu nemusí mÄ›nit. Stačí je pouze znovu nahodit.
·         Rozvody se dnes dÄ›lají z mÄ›dÄ›ných drátů, které jsou oproti bývalým hliníkovým mnohem stálejší. Nejsou tolik kÅ™ehké, mÄ›kké, neoxidují a nelámají se.

Zastaralé elektrické obvody?
Pokud máte v bytÄ› nebo domÄ› zastaralé elektrické obvody, je vhodné je zrekonstruovat, abyste se nemuseli obávat například požáru. Také zastaralé rozmístÄ›ní zásuvek a vypínačů mnohdy nájemníkům nevyhovuje. ZmeÅ¥ prodlužovaček a časté vypínání proudu pÅ™i zapnutí pračky a konvice dnes také není v módÄ›. Díky novým elektroinstalacím vás takovéto problémy již nebudou trápit. PÅ™edem si ale pořádnÄ› promyslete, kde a jaké budete mít elektrospotÅ™ebiče. Podle vaÅ¡ich pÅ™edstav a požadavků vám kvalifikovaný odborník vypracuje potÅ™ebné projekty.
elektrikář u zásuvky
Rekonstrukce rozvodové skříňky
Pokud se rozhodnete kompletně renovovat elektrické rozvody, bude vám nainstalována:
·         nová rozvodová skříňka s jističi,
·         mÄ›dÄ›né vodiče v kabelech s tepelnou odolností 80°C,
·         nové zásuvky a vypínače,
·         můžete si také nechat nainstalovat proudové chrániče, které pÅ™eruší dodávku proudu do okruhu v případÄ›, že začne unikat mimo síť,
·         chrániče pÅ™epÄ›tí vám ochrání elektrické rozvody i napojené elektrospotÅ™ebiče, pokud do sítÄ› uhodí blesk.

Rozvody elektřiny
Ohodnoťte příspěvek