Posted in Auto moto

Ne každé motorové vozidlo musí lékárničku mít

Každý motorista ví, že do povinné výbavy každého motorového vozidla, patří autolékárnička. Je několik výjimek, které povoluje vyhláška.
Lékárničku nemusí mít majitel
–         mopedu
–         motorového kola
–         jedno nápravního traktoru s přívÄ›sem
–         motorového vozíku.
Autolékárnička slouží, logicky, pro poskytnutí první pomoci, pÅ™i nÄ›jaké nečekané události v terénu.TÄ›mi nejfrekventovanÄ›jšími jsou:
·        Autonehoda.
·        ZranÄ›ní pÅ™i pohybu v přírodÄ›.
auto sjelo ze silnice
Jelikož, většinou není čas při chaotické situaci něco hledat, je potřeba mít lékárničku co nejblíže po ruce.
–         Aby nám byla, co platná, nevystavujeme jí přímému slunci (Å¡kodí nÄ›kterým materiálům).
–         Nesmí být ve vlhkém prostÅ™edí.
–         VÄ›ci v ní musejí být v Äistém stavu.
Jinak by hrozilo, že zachraňovanému ještě více ublížíme.
·        Jestliže se jedná o hromadný dopravní prostÅ™edek, je potÅ™eba, aby provozovatel uložil lékárničku na viditelné místo. Nejlépe do prostoru cestujících.


Víte, co a jak?

NÄ›kteří lidé mají z poskytnutí první pomoci strach. A není jich právÄ› málo.
–         Není divu. Ne každý je odolný pÅ™i pohledu na krev.
K čemu je mi plná lékárnička bezvadných vÄ›cí, když nebudu vÄ›dÄ›t, jak s nimi zacházet. V minulosti se dokonce stávalo, že z neznalosti, zachránce ublížil, a nakonec mu hrozilo vÄ›zení.
Například– nÄ›kteří výrobci plnili lékárničky příliÅ¡ úzkými pryžovými obinadly. Zachránce, v dobré víře, končetinu zaÅ¡krtil a tím doÅ¡lo k nevratnému poÅ¡kození a následné amputaci.
záchranáři při autonehodě
Na našem trhu se prodává chytrá lékárnička.
·        Krom povinné výbavy, jsou na ní uvedena vÅ¡echna potÅ™ebná čísla, která se tak ráda pletou.
·        A dále návod, jak si počínat pÅ™i nehodÄ› a na co rozhodnÄ› nezapomenout.
Jen si myslím, že do povinné výbavy by měla spadat funkční baterka. Abyste nemuseli zraněného nejprve odtáhnout před rozsvícené světlomety.

Ne každé motorové vozidlo musí lékárničku mít
Ohodnoťte příspěvek
Flyboarding